onsdag 26 maj 2010

Årets bild

Nu har årets klasser offentliggjorts.

Årets bild 2011 Klasser med definitioner.

Nyhetsbild Sverige
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige.

Nyhetsreportage Sverige
Reportage som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige. Majoriteten (mer än 50 procent) av bilderna ska vara fotograferade inom Sveriges gränser. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Vardagsliv Sverige
Singelbild som skildrar vardag från Sverige. Bildreportage Sverige Reportage som skildrar vardag från Sverige. Majoriteten av bilderna ska vara fotograferade inom Sveriges gränser. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Nyhetsbild Utland
Singelbild som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige. Bilden ska vara tagen utanför Sveriges gränser. Vardagsbild Utland Singelbild som skildrar vardagsliv från annat land än Sverige.

Bildreportaget Utland
Reportage som skildrar nyhetshändelse eller vardagsliv från annat land än Sverige. I ett reportage ska minst tre bilder ingå.

Porträttbild
Bild med en eller flera individer i fokus.

Sport Action
Bild från sportens värld som skildrar tävlingsmomentet. Bilden får inte vara arrangerad.

Sport Feature
Bild från sportens värld.

Sportreportage
Bildreportage som skildrar något från sportens värld. Reportaget ska innehålla minst tre bilder.

Natur
Bild som skildrar miljö, natur eller djur. Exempelvis; vulkanutbrott, vildmarksliv eller djurbild av skilda slag. (Klassen är även öppen för icke medlemmar i PFK.)

Nöje
Bild som skildrar något från kulturens, eller nöjets värld. Exempelvis; konserter, galor, tv-program, bröllop eller fester.

Bildspel
Bild och ljud ska sammanfogas till en helhet. Bildspelet kan innehålla både stillbild och rörlig bild. Max längd är 5 min.

Årets fotograf
Juryn utser en fotograf till Årets fotograf. Fotografen skall uppvisa en bredd och måste ha skickat in bilder i minst ett bildreportage samt bilder från minst tre övriga klasser.

Årets bild Juryn utser en bild från det inskickade materialet till Årets bild. I klassen kan en person (ej medlem i PFK), med påskrift från två PFK medlemmar, skicka in bidrag.


Generella regler:

– Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Pressfotografernas klubb (PFK) som betalt medlemsavgiften för tävlingsåret. Naturbildsklassen är undantaget då den är öppen för icke medlemmar i PFK.

– Bilderna i singelklasserna ska vara fotograferade under år 2010.

– Reportageklasserna kan vara påbörjade tidigare, men måste innehålla minst en bild från år 2010. Inga inskickade bilder får tidigare ha tävlat i Årets bild.

– Såväl som publicerade som icke publicerade bilder får delta i tävlingen.

– Innehållet i bilden får inte ändras. Endast bildbehandling som överensstämmer med branschens för närvarande accepterade standard är tillåten. Juryn gör den slutgiltiga bedömningen av denna standard och kan om de önskar begära in den ursprungliga obearbetade filen, eller originalnegativet för granskning.

– Inga ramar, bakgrunder eller andra effekter får adderas till bilderna.

- Sista tävlingsdag är den 3 januari 2011.

1 kommentar:

alex sa...

roligt med Nöjesklassen! Blir mitt första år i tävlingen, tack för inlägget!